Operator Produkcji

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Gerresheimer Bolesławiec S.A. z siedzibą przy ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000069325, NIP: 6120004446, REGON: 230238887.
 2. Przedstawiciel Administratora danych – nie dotyczy,
 3. Inspektor ochrony danych – nie dotyczy,
 4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na potrzeby prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych na takie samo lub inne stanowisko pracy.
 5. Okres przechowywania danych osobowych - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
 6. Prawo dostępu do danych osobowych - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do cofnięcia zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. Konsekwencje niepodania danych osobowych - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości automatycznego uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Aby wziąć w nich udział, koniecznym będzie każdorazowe zgłoszenie przez Panią/Pana swojej aplikacji na potrzeby każdego procesu rekrutacyjnego,
 10. Odbiorcy danych - odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, np. świadczące usługi rekrutacyjne.
 11. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie - Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.